© 2019 by Ewa Szałkowska   

  • Grey Facebook Icon

I FORUM MŁODZIEŻY DIECEZJI BYDGOSKIEJ

KIEDY /

15 - 17

LISTOPADA

GDZIE /

DOM JUBILEUSZOWY

UL. BOŁTUCIA 7

O WYDARZENIU /

Główną ideą Forum jest zaproszenie do otwartej dyskusji na tematy i problemy ważne dla młodych ludzi na podstawie Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka „Christus vivit” oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań dla ich realizacji. Pomocą w tym będą konferencje zaproszonych Gości - „specjalistów od młodzieży” oraz warsztaty tematyczne prowadzone przez animatorów młodzieżowych i dorosłych. 

ORGANIZATORZY /

Młodzieżowa Rada Programowa Diecezji Bydgoskiej

MRPDB jest owocem aktywizacji młodzieży po przeżytych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i zachęty Papieża Franciszka, by „pozostawić po sobie widoczny ślad”.   Wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom Ojca Świętego zawartym w Adhortacji Apostolskiej „Christus vivit”. Radę tworzy reprezentacja młodzieży wszystkich dekanatów diecezji w wieku od 16 do 25 roku życia, której celem jest podejmowanie zadań planowania i współorganizowania przedsięwzięć związanych z duszpasterstwem młodzieży: marzenia przemieniają w czyny :-)

Wraz z MRPDB działają wspólnoty i organizacje z naszej diecezji:

PATRONAT /

I Forum Młodzieży Diecezji Bydgoskiej "Razem, ku przyszłości!" zostało objęte patronatem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

PLAN FORUM /

PIĄTEK - 15 LISTOPADA

18:00

ZJAZD MŁODZIEŻY

(kolacja, integracja, modlitwa, nocna strefa Adoracji Najświętszego Sakramentu, nocleg)

SOBOTA - 16 LISTOPADA

9:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:15

ROZPOCZĘCIE FORUM, PRZYWITANIE GOŚCI

9:30

PANEL KONFERENCYJNY

Ks. prof. dr hab Krzysztof Pawlina

Ks. dr hab. Mirosław Gogolik, prof. UAM

Kevin Kołodziej

11:00

PRZERWA KAWOWA

11:30

PANEL WARSZTATOWY

10 tematów do wyboru

13:30

OBIAD

15:00

PANEL DEBATOWY

16:30

KONCERT "WYRWANI Z NIEWOLI"

19:00

KOLACJA I NOCLEG DLA MŁODZIEŻY

NIEDZIELA - 17 LISTOPADA

9:15

PRZYGOTOWANIE LITURGII

10:00

MSZA ŚWIĘTA W PARAFII MATKI BOSKIEJ

KRÓLOWEJ MĘCZENNIKÓW

11:30

DLA KOGO MAM BYĆ? - ŚWIADECTWA POWOŁANIA

małżonkowie, osoba samotna
z wyboru, siostra zakonna, kleryk, kapłan

13:00

WYBORY MŁODZIEŻOWEJ RADY PROGRAMOWEJ DIECEZJI BYDGOSKIEJ

II kadencja

13:30

OBIAD I ZAKOŃCZENIE FORUM

GOŚCIE FORUM

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

Teolog, poeta, kaznodzieja, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i wikariusz biskupi ds. formacji duchownych w archidiecezji warszawskiej. Specjalizuje się w dziedzinie teologii pastoralnej; podejmuje głęboką refleksję nad kondycją młodzieży w aspekcie socjologicznym i religijnym. Jest autorem wielu publikacji na ten temat, m.in.: Młodzież i jej duszpasterze w czasach zniewolenia, Nowa ewangelizacja w szkole, Młodzi z Janem Pawłem II u progu trzeciego tysiąclecia, Polska młodzież przełomu wieków, Nie zmarnować młodości : rozważania dla młodzieży, Młode wybory na dorosłe życie, Jak zagospodarować młodość, Nie zmarnować młodości, Młodzież ciągle nie znana, Znaki czasu dla Kościoła w Polsce, Miłość się wzruszyła 

Wygłosi konferencję na temat:

„Co słychać u młodzieży? Spojrzenie okiem duszpasterza socjologa”

ks. dr hab. Mirosław Gogolik, prof. UAM

Teolog, Profesor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej i Wydziału Katechizacji Diecezji Bydgoskiej; odpowiedzialny za formację i opiekę duchową nauczycieli religii; autor wielu publikacji z teologii pastoralnej, m.in.: "Nauczycielu dobry..." : paradygmat nauczyciela religii w świetle rozmowy Jezusa Chrystusa z bogatym młodzieńcemPomoc psychologiczno-pedagogiczna nauczyciela religii w szkoleKatecheza parafialna dorosłych w kontekście nowej ewangelizacjiRola świeckich w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowaniaDeklaracja wiary a poziom wiedzy religijnej młodzieży : raport z prowadzonych badańWykorzystanie obrazu w katechezie : uwarunkowania psycho-społeczne oraz dydaktyczne

Wygłosi konferencję na temat:

„Odrzucenie rówieśnicze wśród młodzieży ze względu na wyznawaną wiarę i wartości – raport z badań"

Kevin Kołodziej

Uczeń Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego w Bydgoszczy, czynnie zaangażowany w życie społeczne szkoły jak i miasta, chętnie przystępuje do olimpiad i odnosi w nich sukcesy. Na co dzień jest także lektorem w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Męczenników w Fordonie. Interesuje się prawem, ekonomią, sportem i polityką. Momentem zwrotnym w Jego życiu było doświadczenie sakramentu bierzmowania.

Wygłosi konferencję na temat:

„Moje świadectwo wiary"

dr Elżbieta Okońska

Pedagog, wykładowca na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej; Prezes Fundacji "Laboratorium Bezpieczeństwa"; organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, dialogu, negocjacji i mediacji jako instrumentów wspierających rozwiązywanie konfliktów; chętnie prowadzi warsztaty z dynamiki grupy; lubi pracę z młodzieżą.

Opiekun panelu warsztatowego.

 
 
 
 

WARSZTATY /

Budowanie adekwatnego
poczucia własnej wartości

Kim jestem? Jakie jest moje miejsce w świecie? Co myślę o sobie? Czy lubię siebie? W jaki sposób siebie traktuję? Co konstytuuje moją tożsamość?

mgr Maria Wasilewicz (pedagog, terapeutka uzależnień)

Ida Kosmeja (Duszpasterstwo Młodzieży „4don4LORD”)

Kamil Kolanowski (LSO - parafia św. Mikołaja w Mroczy)

Rodzina i/a relacje do wiary młodych ludzi

Jak wyglądają relacje międzypokoleniowe w mojej rodzinie? Czy w rodzinie potrafimy ze sobą rozmawiać na tematy religijne? Jakich przeszkód doświadczamy w tych relacjach? Jak sobie radzić w sytuacji odmiennych punktów widzenia na kwestie wiary?

 

ks. Łukasz Krzewiński (duszpasterz młodzieży i studentów)

Milena Dąbrowska (Duszpasterstwo Akademickie „Martyria”)

Dylematy sumienia młodego człowieka

 

Co jest dla mnie ważne: to, co mówi „świat” czy to, co mówi Kościół (Bóg)?
Czy dziś warto bardziej MIEĆ czy BYĆ?
Skąd brać argumenty wiary wśród rówieśników?

 

Patryk Kądziela (nauczyciel religii)

Marta Okońska (Młodzieżowa Rada Programowa Diecezji Bydgoskiej)

Religia w dialogu z kulturą popularną

 

Jaki rodzaj języka religijnego, symbol, obraz przemawia dziś do młodych ludzi?
Czy mogę się dziś bawić jeszcze „po Bożemu”?

 

dr Elżbieta Okońska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Ewa Szałkowska (Animator Młodzieży Bierzmowanej, DA „Martyria”)

Cielesność, płciowość,

seksualność młodzieży

 

Co to znaczy dojrzale przeżywać swoją płciowość? Czy moja seksualność komunikuje to, co jest zgodne z zamysłem Stwórcy?  Czy odpowiedzialnie komunikuję swoją cielesność w mediach społecznościowych?
Jak dziś rozumieć tolerancję na odmienność seksualną? 

 

Wiesław Gajewski (pedagog seksualności)

Małżeństwo i rodzina dziś

 

Po co dziś małżeństwo? Jak się przygotować do małżeństwa?
Co młodzi ludzie myślą dziś o czystości przedmałżeńskiej? Czy potrafię rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia w bliskich relacjach?

 

dr Izabela Wiśniewska (teolog Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej)

Marta Jackowska (Ruch Światło-Życie)

Współczesne uzależnienia młodzieży

 

Co wiem o  fonoholizmie, hazardzie, byciu „FOMO” ? Jak rozpoznać
symptomy uzależnień? Jak sobie radzić w takich sytuacjach?

 

komisarz Monika Hermann (KWP Bydgoszcz)

Aleksandra Mencel (uczennica Szkoły Katolickiej Pomnik JPII)

Moje świadectwo wiary

 

Kim powinien być dzisiejszy chrześcijanin? Jak dziś być autentycznie „religijnym”? Po co mi Kościół ? Co mogę zrobić dziś dla Kościoła? Co z tymi sakramentami dziś? Jak nie wpadać „w furię” , gdy ktoś myśli inaczej niż my?

 

Przemysław Woś (nauczyciel)

Agata Graczyk (Duszpasterstwo Akademickie „Martyria”)

Depresje, samotność, samobójstwa

wśród młodzieży

 

Czego się dziś obawiam najbardziej? Czy można dziś się czuć osamotnionym
w rodzinie, w Kościele? Jak rozpoznać niepokojące sygnały?
Co zrobić zanim będzie za późno?

 

ks. dr Wojciech Korzeniak (terapeuta, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców)

Agata Raniszewska (Duszpasterstwo Młodzieży „GPS” Wiatrak)

Odpowiedzialność w codziennym życiu

 

 

Co to znaczy być odpowiedzialnym? Czym się kieruję podejmując decyzje?
Czy mam odwagę być  aktywnym bohaterem historii, żeby zmieniać świat
w imię sprawiedliwości i miłości?

 

Anna Leszczyńska (Fundacja "Wiatrak")

Patrycja Formuszewicz (Duszpastrstwo Młodzieży „GPS” Wiatrak)

 

OPRAWA MUZYCZNA

FORUM

 

 

Należymy do różnych wspólnot, które działają w naszej diecezji.
Na co dzień służymy śpiewem i grą w swoich parafiach, podczas niedzielnych Eucharystii, świąt
i rekolekcji. Wielką radością jest dla nas to, że możemy podzielić się
z wami swoimi talentami i w ten sposób ubogacić Forum. Pragniemy wielbić Boga i śpiewać na Jego chwałę!

KONCERT

"WYRWANI
Z NIEWOLI"

 

 

Nowatorskie podejście do ewangelizacyjnej misji wyrażonej
w muzycznej twórczości artysty. Niezwykłość warstwy tekstowej,
z której znaczna część trafia nie tylko do przedstawicieli młodszego pokolenia wierzących
i praktykujących Polaków, ale potrafi zachwycić i inspirować także starszych słuchaczy z większym życiowym doświadczeniem.